بخش های مرتبط
پيام
ساعت دماسنج
+ دعا کرده ام تا بهار ظهورت به لب هاي مردم تبسم بماند بگو با دعايي که در انتظار است نگاهم به امين چندم بماند
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
ساعت دماسنج